ایروژیم

شاخه ایروژیم یا ایروبیک ژیمناستیک در سال 1995 توسط فدراسیون جهانی ژیمناستیک معرفی شد و در سال 1385 در ایران رسما فعالیت خود را آغاز کرده است.ایروبیک، نه تنها یک فرم آمادگی جسمانی برای عموم مردم است، بلکه از اواخر دهه هشتاد به عنوان یک ورزش رقابتی نیز شناخته شهده است. ایروبیک ورزشی حرکات جنبشی، قدرت، انعطاف و هماهنگی با موسیقی را در برنامه ای عرضه می دارد که کمتراز دو دقیقه طول می کشد. مسابقات به صورت انفرادی مردان و انفرادی زنان، مختلف جفتی وسه تایی وگروههای 6 تایی انجام می شود. برنامه باید شامل 6 حرکت از خانواده های مختلف باشد که پویایی، قدرت، انعطاف، تعادل و قابلیت پرش را به نمایش بگذ ارد. فدراسیون بین المللی ژیمناستیک تنها عضو شناخته شده در رابطه با ایروبیک ژیمناستیکی توسط کمیته بین المللی المپیک مجمع عمومی فدراسیونهای بین المللی ورزشی و مجمع بازیهای بین المللی ازنیمه دوم دهه هشتاد ایروبیک ورزشی را در زمره مجمع فعالیت های خود قرار داده آن را ارتقا بخشیده است. تعیین تعداد افرادی که ایروبیک ورزشی را تمرین می کنند، کاری دشواراست. در برزیل به تنهایی نیم میلیون جمعیت در این ورزش شرکت می جویند. کشورهای دیگری که در آنها این ورزش متداول است عبارتند از آرژانتین، استرالیا، آمریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا ،اسپانیا، رومانی و دیگر کشورهای اروپایی. لازم به ذکر است که در ایران نیز در دو سال اخیر توجه خاصی به ژیمناستیک ایروبیک شده است و تیم ایروبیک ایران در سال ،1386 درمسابقات آسیایی درسوریه موفقت های خوبی را کسب کرد. در سال 1994 تصمیماتی در رابطه با راه اندازی مسابقات جهانی وسازماندهی ژیمناستیک ایروبیک مشابه با دیگر رشته های ورزشی خود اتخاذ نمود .اولین مسابقات رسمی جهانی در سال 1995 در پاریس برگزار شد .( 34 کشور ) در سال 1997 مجمع بازی های بین المللی ، ایروبیک ورزشی را در زمره برنامه ورزشی پنجمین باز های جهانی قرار داد.

رئیس و دبیر شاخه ایروبیک ژیمناستیک

مهدی جلیلی

سرپرست

محمد مهرتاش

دبیر