مدیر روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد.

آقای حمید احمدی سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، طی حکمی
سیدعلی حسینی را به سمت مدیر روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک کشور منصوب کرد.
پیش ازاین، حسینی از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ در جایگاه مدیر روابط عمومی با فدراسیون ژیمناستیک همکاری داشته است.
ضمنا از زحمات آقای آرش عبدی در مدت مسئولیت روابط عمومی فدراسیون کمال تشکر و قدردانی را داریم.

دیدگاه شما چیست؟

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید