مراسم افتتاحیه سالن نوسازی شده برداران شهید آذرپی

مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا در قطر