دکتر درگاهی

دکتر درگاهی: مدال الفتی نشان داد ژیمناستیک ایران ظرفیت بسیار بالایی دارد

رئیس فدراسیون ژیمناستیک گفت:  از سال ۹۶ که ریاست فدراسیون ژیمناستیک را بر عهده گرفتم برنامه‌ریزی ویژه ای برای الفتی و‌چند ژیمناست آینده دار دیگر آغازشد که خدارا شاکرم که امروز این برنامه ها به ثمر نشسته است. مدال الفتی نشان داد ژیمناستیک ایران ظرفیت بسیار بالایی دارد