برگزاری جلسه شاخه ژیمناستیک هنری بانوان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ جلسه شاخه ژیمناستیک هنری بانوان جهت تعیین تاریخ نهایی مسابقات قهرمانی کشور و تعیین جلسه همسان سازی مدرسین مربیگری و داوری در محل فدراسیون برگزار شد . در این جلسه مینو ملک پور؛ سرپرست نائب رییسی بانوان ، سهیلا بهرامی ؛ رئیس شاخه هنری ، زهرا نوائی ؛ دبیر شاخه هنری ، آزاده نقدی ؛ مسئول کمیته آموزش شاخه هنری ، لیلا بهرامی ؛ مسئول کمیته مربیان شاخه هنری و آزاده سجاده ؛ مسئول کمیته داوران شاخه هنری حضور داشتند.