سرپرست نایب رئیسی فدراسیون ژیمناستیک منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ حمید احمدی ، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در حکمی سید یحیی موسوی را به عنوان سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون منصوب کرد. موسوی از مربیان و داوران درجه یک هنری کشور ، دبیری منطقه یک ژیمناستیک کشور و مسئول بسیج ورزشکاران فدراسیون را در کارنامه دارد