قبولی داوران کشورمان در دوره داوری بین المللی دوبل مینی ترامپولین و ریتمیک گروهی ژیمناستیک

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ دوره آزمون مجدد داوری بین المللی ریتیمک و دوبل مینی ترامپولین به صورت آنلاین زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار شد و سرکار خانم نادیا نقشبندی در ریتمیک گروهی و آقایان محسن گودینی، مهدی علیزاده، سیده لنامحبی، کیوان فتاحی و ناصر هوشیاری در دوبل مینی ترامپولین موفق به قبولی در آزمون فوق شدند .

قبولی داور کشورمان در دوره داوری بین المللی ترامپولین

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ دوره آزمون مجدد داوری بین المللی ترامپولین به صورت آنلاین زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار شد و سرکارخانم سیده لنا محبی و آقایان سیدرضاصیادی، محسن گودینی، مهدی علیزاده و ناصر هوشیاری موفق به قبولی در آزمون فوق شدند .