قبولی داور کشورمان در دوره داوری بین المللی ایروبیک ژیمناستیک

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ دوره آزمون مجدد داوری بین المللی ایروبیک به صورت آنلاین زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار شد و آقای مهدی علیزاده موفق به قبولی در آزمون فوق شد .

قبولی داور کشورمان در دوره داوری بین المللی ایروبیک ژیمناستیک

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ دوره آزمون مجدد داوری بین المللی ایروبیک به صورت آنلاین زیر نظر فدراسیون جهانی برگزار شد و آقای سردار محمدی موفق به قبولی در آزمون فوق شد .