مسئولین کمیته های شاخه ژیمناستیک هنری بانوان فدراسیون ژیمناستیک منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ به پیشنهاد سرکارخانم سهیلا بهرامی ، سرپرست شاخه ژیمناستیک هنری بانوان ،
مسئولین کمیته های این شاخه به شرح زیر منصوب شدند؛

۱ – دبیر شاخه هنری بانوان ؛ سرکارخانم زهرا نوایی

۲- مسئول کمیته آموزش و تحقیقات شاخه هنری بانوان ؛ سرکار خانم آزاده نقدی

۳- مسئول کمیته داوران شاخه هنری بانوان؛
سرکار خانم آزاده سجاد

۴ – مسئول کمیته مربیان شاخه هنری بانوان؛
سرکار خانم لیلا بهرامی

۵- مسئول کمیته مسابقات شاخه هنری بانوان؛
سرکار خانم سوزان حمزوی

همچنین خانم بهرامی از زحمات ارزشمند سرکار خانم سارا باتبی(دبیر سابق شاخه هنری ) ، سرکار خانم محبوبه محمدخانی (مسئول سابق کمیته آموزش و تحقیقات) ، سرکار لیلا قاسمی (مسئول سابق کمیته مربیان) و سرکار خانم افروز علی نژاد (مسئول سابق کمیته داوران) تشکر و قدردانی کرد.