برگزاری جلسه هماهنگی روسا و دبیران شاخه های ژیمناستیک

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ جلسه هماهنگی روسا و دبیران شاخه های ژیمناستیک با حضور حمید احمدی ، سرپرست محترم فدراسیون در حال برگزاری است. ارائه برنامه های راهبردی سالانه، هماهنگی جهت برگزاری اردوها ، مسابقات و لیگ در شاخه ها، هماهنگی و همکاری مستقیم شاخه ها با کمیته آموزش فدراسیون ، استفاده از مدرسین به روز و افراد باتجربه و تعیین جلسه همسان سازی مدرسین در هرشاخه از برنامه های این جلسه می باشد.سید مقداد قلندرپور ، سرپرست دبیری فدراسیون، مینو ملک پور، سرپرست نائب رئیس بانوان، اسماعیل آقایی، مسئول امور استان‌ها، علیرضا خیاطی ، مدیر تیم های ملی ، نادر مدنی ، رئیس شاخه هنری آقایان، مرجان همتی ، رئیس شاخه هنری بانوان ، عبدالرحیم سپهرتاج و جواد کاظمی رئیس و دبیر شاخه آکروژیم، ماهان باژرنگ و ناصر خضری ، رئیس و دبیر شاخه ترامپولین ، محمد مهرتاش ، دبیر شاخه ایروبیک ، فاطمه محیط آبادی، رئیس شاخه ژیمناستیک برای همه ، نیراصغر زمانی، رئیس شاخه ریتمیک ، علیرضا کاسه گر و علیرضا ذکوی ، رئیس و دبیر کمیته آموزش فدراسیون در این جلسه حضور دارند.