دیدار اعضای فدراسیون دانش آموزی با سرپرست فدراسیون ژیمناستیک

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، حمید احمدی سرپرست فدراسیون با مسئولین فدراسیون دانش آموزی دیدار کرد. سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در این نشست صمیمی به لزوم فعالسازی هرچه بیشتر رشته ژیمناستیک و توسعه همگانی آن در مدارس کشور تاکید کرد. در این جلسه زاهد محمدی و خانم لطفی کارشناس مسئول مسابقات فدراسیون دانش آموزی ، سید امید شیخ احمدی و خانم مختاری مسئول انجمن ژیمناستیک دانش آموزی پسران و دختران کشور ، علیرضا خیاطی و خانم محیط آبادی دبیر انجمن ژیمناستیک پسران و دختران دانش آموزی کشور ، مقداد قلندرپور سرپرست دبیری ، علیرضا کاسه گر، مسئول کمیته آموزش و استعدادیابی و تحقیقات فدراسیون ژیمناستیک ،خانم مینو ملک‌پور سرپرست نائب رئیسی بانوان فدراسیون و آزاده نقدی کارشناس ژیمناستیک هنری فدراسیون حضور داشتند و در خصوص همکاری و هماهنگی مسابقات ژیمناستیک دانش آموزی بحث و تبادل نظر کردند. مسابقات ژیمناستیک آموزشگاه‌های کشور در دو بخش پسران و دختران مردادماه امسال برگزار خواهد شد.