مسئولین کمیته های شاخه ژیمناستیک برای همه فدراسیون ژیمناستیک منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ به پیشنهاد سرکارخانم فاطمه محیط آبادی، سرپرست شاخه ژیمناستیک برای همه ، مسئولین کمیته های این شاخه به شرح زیر منصوب شدند؛

۱ – مسئول کمیته داوران شاخه ژیمناستیک برای همه؛ آقای حسین شریفی

۲ – مسئول کمیته مربیان شاخه ژیمناستیک برای همه؛ خانم نارینه گلستانی

۳ – مسئول کمیته جشنواره و مسابقات شاخه ژیمناستیک برای همه؛ خانم مریم قاسم زاده

۴- مسئول کمیته دانش آموزی و دانشجویان شاخه ژیمناستیک برای همه؛ خانم دکتر معصومه پاشانجاتی

۵ – مسئول کمیته معلولین و بیماران خاص شاخه ژیمناستیک برای همه؛ آقای توحید نکوخواه

۶ – مسئول کمیته سالمندان شاخه ژیمناستیک برای همه؛ آقای علیرضا باقری

همچنین خانم محیط آبادی از زحمات ارزشمند سرکار خانم فاطمه قاسمی ( مسئول کمیته داوران شاخه ژیمناستیک برای همه ) تشکر کرد.