چاپ اين مطلب چاپ اين مطلب

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ژیمناستیک آرش رحمتی به عنوان مربی جوانان تیم ملی ایروبیک معرفی شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک ؛ زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک بنا به پیشنهاد رئیس محترم شاخه ایروبیک در حکمی آرش رحمتی را به عنوان  مربی جوانان تیم ملی ایروبیک ژیمناستیک منصوب نمود.  در حکم نامبرده آمده است ؛ امید است در سایه توجهات ایزد منان ، در انجام امور محوله موفق باشید
زهرا اینچه درگاهی                                                               رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید