40

با حکم سرپرست فدراسیون مربیان تیم های ملی ژیمناستیک هنری ابقا شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ حمید احمدی ، سرپرست فدراسیون در احکامی جداگانه محمدرضا خیرخواه را به عنوان سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزرگسالان ، مسعود جودی را به عنوان سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان و عزیز افضلی فرد را به عنوان سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری نوجوانان ابقا کرد. احکام سرمربیان تیم های ملی تا پایان سال 1401 می باشد.

دیدگاه شما چیست؟

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید