برگزاری اولین جلسه کمیته فنی ژیمناستیک برای همه

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک؛ اولین جلسه کمیته فنی شاخه ژیمناستیک برای همه با حضور اعضا این کمیته برگزار شد . در این جلسه موضوعات زیر مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت :

۱ – شرح وظایف اعضای کمیته های ژیمناستیک برای همه به تفکیک نوع فعالیت

۲ – برنامه های یکساله پیشنهادی هر کمیته به شاخه ژیمناستیک برای همه

۳ – تدوین بخشنامه اولین و دومین دوره جشنواره حضوری ژیمناسترادا سراسر کشور شهریور ۱۴۰۱ و بهمن ۱۴۰۱

۴- تدوین بخشنامه مسابقات لیگ ژیمناستیک برای زندگی سراسر کشور آذر ۱۴۰۱

۵- طراحی لباس اسلامی جهت ارائه در جلسه کد لباس.

فاطمه محیط آبادی ؛سرپرست شاخه ژیمناستیک برای همه، مینو ملک پور؛ مسئول کمیته آموزش و تحقیقات شاخه ، حسین شریفی ؛ مسئول کمیته داوران شاخه ، نارینه گلستانی؛ مسئول کمیته مربیان شاخه ، مریم قاسم زاده ؛مسئول کمیته مسابقات و جشنواره شاخه ، معصومه پاشا نجاتی ؛مسئول کمیته دانش آموزی و دانشجویان شاخه، علیرضا باقری ؛مسئول کمیته سالمندان شاخه و توحید نکوخواه؛ مسئول کمیته معلولین و بیماران خاص شاخه در این جلسه حضور داشتند .

دیدگاه شما چیست؟

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید