20230417_115556

سرپرست هیات ژیمناستیک استان تهران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، در متن حکم صادر شده آمده است:

جناب آقای سیدجمال قاضی

احتراما نظر به پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران بدینوسیله به سمت سرپرست هیات ژیمناستیک استان تهران منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از پتانسیل فنی استان، در امور مدیریتی و فنی هیات ژیمناستیک استان تهران موفق و موید باشید.

شایسته است اقدامات لازم برای مهیا نمودن شرایط شروع فرآیند ثبت‌نام از کاندیداها و برگزاری انتخابات هیات ژیمناستیک استان تهران را فراهم آورید.

دیدگاه شما چیست؟

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید